Räddningspaket för banksektorn

Den spanska regeringen sjösätter en plan för sanering av banksektorn.

Beslutet togs på dagens ordinarie regeringssammanträde. Det var oron på marknaden rörande bankernas soliditet som tvingade fram ett agerande. Tidigare i veckan tvingades staten gå in och rädda landets fjärde största bank, Bankia, som nu hamnar under statlig kontroll genom övertagande av aktier. Det var den åttonde banken eller finansinstitutet där staten har gått in sedan krisen slog till 2008.
Det stora problemet är det enorma bestånd av fastigheter som bankerna har dragit på sig genom inlösen i krisens spår. Saneringsplanen går ut på att de i övervärderade fastighetstillgångarna i bankernas balansräkningar ska lyftas ut. Det blir obligatoriskt att de placeras i enheter skilda från bankerna. Regeringen kommer samtidigt att anlita två oberoende värderingsinstitut som ska bedöma bankerna. Allt gör i ett försök att öka förtroende för banksektorn i landet.
Kraven på att bankerna avsätter medel för att täcka upp för de osäkra tillgångarna i fastigheter ökas också med ytterligare 30 miljarder euro. Det betyder att man kommer att ha höjt skyddet för 7 % till 30 % av de osäkra tillgångarna i slutet av 2012.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st