Domarna i strejk

Domarna i Spanien genomförde på onsdagen en entimmesstrejk i protest mot de nya domstolsavgifterna.

Åklagare och advokater anslöt sig också till protestaktionen. Strejken var nästan total i hela landet, enligt domarkåren.
I Málaga var det drygt 100 domare som mellan kl. 12 och 13 samlades för att läsa upp en kommuniké utanför justitiestadens huvudingång. De domare som hade förhandlingar den timmen, ajournerade dem under en timme. De säger sig försvara den grundlagsskyddade rätten till ett domstolsväsen öppet för alla. De nya avgifterna, menar de, gör det ekonomiskt omöjligt för ekonomiskt svaga medborgare att vända sig till domstol för att få rättvisa.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st