Inget besked om nödlån

Premiärminister Mariano Rajoy upprepade i dag i parlamentet att regeringen inte har tagit något beslut om man kommer att begära ny ekonomisk hjälp från EU.

Rajoy sa att man inväntar besked om villkoren som då ställs på Spanien innan beslutet fattas. Han sa dock att det aldrig blir tal om en intervention av samma slag som i Grekland, Irland och Portugal.
Oppositionsledaren Rubalcaba hävdade att det är av partipolitiska skäl man väntar med beskedet. Det hålls regionalval i Galicien den 21 oktober och valresultatet kan påverkas av nya åtstramningar efter krav från EU.
Sannolikheten för att Spanien begär ytterligare hjälp stärktes även i dag av intervjuer med Rajoy i finska tidningar i samband med finska premiärministerns besök i Madrid i veckan. De stärks även av att finansminister De Guindos i dag sa att om det inte sker en klar ekonomisk förbättring det närmaste kvartalet, kommer inte Spanien att klara att upprätthålla de sociala systemet.
Ett glädjande besked kom även från Tyskland då författningsdomstolen där godkände att man upprättar en ny utvidgad stödfond. Det fick börsen i Madrid att stiga i dag och riskpremien (räntegapet till Tyskland) att sjunka under 400 punkter under dagen.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st