Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Esteponas kommun ska spara sex miljoner euro i personalkostnader innevarande budgetperiod.

Det är ett krav från staten at man genomför ett åtstramningspaket för att man ska få ett lån på 60 miljoner euro. Kommunledningen kommer att erbjuda anställda att gå ned i arbetstid till halvtid med motsvarande löneavdrag. Det kommer antagligen även ett erbjudande till de kommunanställda över 63 år att gå i pension.
Fackföreningarna motsätter sig inte förslagen då det är de anställda själva som avgör om de vill nappa på erbjudandet. Facket har även bjudits in av kommunledningen att komma med förslag på åtgärder för att spara pengar.