Mer ekonomisk pessimism

Internationella valutafonden (IMF) har tidigare haft de mest optimistiska prognoserna för Spaniens ekonomi av de stora internationella organen.

Nu har man dock reviderat sin prognos till mörkare utsikter för andra gången på ett halvår. Orsaken den här gången handlar dock mindre om Spaniens ekonomi internt, utan mer om en mörkare prognos för hela världsekonomin. IMF berömmer också regeringens reformer och säger att de är rätt väg att gå för att vända trenden, även om det kommer att ta ytterligare några år med stora uppoffringar.
I april förespådde IMF en BNP-tillväxt med 0,1 % under 2013. Det sänktes till en minskning av BNP med 0,6 % i juli och nu säger man att fallet blir än större och sätts till 1,3 %. Det är de sämsta utsikterna av alla euroländer, bortsett från Grekland. Utsikterna för arbetslösheten är inte bättre. IMF säger nu att den kommer att fortsätta stiga under nästa år till 25,1 %. Så sent som i juli var prognosen en liten minskning av arbetslösheten.
Det kanske mest oroande för regeringen är att IMF nu inte tror att Spanien kommer att klara de uppsatta målen gällande budgetunderskotten. Spanien har inom EU åtagit sig att få ned underskottet till 6 % i år, men IMF bedömer att det kommer att landa på 7 %. För 2013 är åtagandet att få ned underskottet till 4,5 %, men IMF:s prognos är att det kommer att bli 5,7 %.