EU kom i dag med en reaktion på premiärminister Rajoys utspel i fredags om budgetunderskottet för 2012.

Rajoy meddelade då att målsättningen för underskottet sätts till 5,8 %, vilket ligger över det av EU fastställda 4,4 % för innevarande år. Kommissionen sa i dag genom sin talesman att medlemsländer som inte vidtar åtgärder för att minska underskottet enligt överenskommelse kan komma att bötfällas med 0,2 % av BNP.
Rajoy försvarar beslutet med att det är ett realistiskt mål i den situation som nu råder. När målet sattes räknade man med en ekonomisk tillväxt på 2,3 % i Spanien, men nu talar alla prognoser om en ny recession med en ekonomi som backar med mellan 1 % och 1,7 % under året. Han säger dessutom att man har visat handlingskraft och fortfarande håller kvar vid det långsiktiga målet att vi ned underskottet till 3 % under 2013.