Provinsmyndigheten tog i dag beslutet att avsätta tre miljoner euro till att reparera skador efter det svåra ovädret den 28 september.

Förutom provinsmyndigheten räknar man med att stöd till att reparera skador efter översvämningar och flodvågor även kommer att ges från staten och regionen.
Av de tre miljonerna kommer en att gå till att reparera vägar. En inventering har visat att 480 kilometer av det provinsiella vägnätet drabbades av skador. De övriga två miljonerna går i huvudsak till att reparera kommunernas och provinsmyndighetens installationer, främst i fråga om vatten och avlopp.