Mörka ekonomiska siffror

Den spanska riksbanken, Banco de España, anser att ekonomin har gått in i en ny recession som fortsätter under hela 2012.

BNP backade med 0,3 % under sista kvartalet ifjol och kommer att backa med 1,5 % i år. Arbetslösheten bedöms fortsätta stiga till 5,5 miljoner (23,4 %) under innevarande år för att sedan minska marginellt (0,2 %) under 2013.
Riksbanken har gjort bedömningen med hänsyn tagen till regeringens nya åtstramningar för att minska underskottet i de statliga och regionala finanserna. De här åtstramningarna gör att konsumtionen minskar ytterligare i landet.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st