Justitieministern aviserar reformer

Justitieminister Alberto Ruiz-Gallardón aviserade i dag flera större reformer under innevarande mandatperiod.

Det som man kommer att lägga fram förslag på ändringar är ett livstidsstraff som inte är tidsbestämt. Straffet ska i stället kunna tas upp till revidering med vissa mellanrum.
Det handlar även om en reform av abortlagen som innebär att de som är 16 och 17 år måste ha föräldrarnas samtycke innan en graviditet får avbrytas. Ytterligare ett område berör de ännu inte myndiga: I fall där brott begås av både en myndig och en omyndig tänker man föreslå att förundersökning och rättegång hålls gemensamt, även om den omyndiga sedan döms enligt straffskalan som gäller för dem.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st