En svart måndag på finansmarknaden följdes upp av ännu en nedgång i dag.

Madridbörsen gick därmed emot tendensen med mindre uppgångar i övriga Europa. Det är osäkerheten kring de spanska bankerna som är huvudskälet till kräftgången. Krisen i Bankia har visat sig vara mycket värre än fruktat. I fredags meddelade den nya ordföranden att man behöver ytterligare 19 miljarder euro för att sanera banken. Det ska läggas till de 4,5 miljarder som meddelats tidigare.
Handeln återupptogs på måndagen och kursen föll med 26 % för att sluta med ett fall på drygt 13 % vid stängning. Det kom ingen reaktion i dag och kursen föll med ytterligare 16 %. De övriga bankerna har dragits med i nedgången som även stärktes av ett fall för Repsol med 7 %.
Premiärminister Rajoy gick ut i en extrainsatt presskonferens igår för att lugna marknaderna, men effekten uteblev. Fallet blev snarare större efter Rajoys framträdande där han bland annat sa att man inte kommer att begära hjälp från EU för att rädda Bankia.
Osäkerheten ledde även till att den så kallade riskpremien (den högre ränta Spanien får betala för upplåning jämfört med Tyskland) steg samtidigt till historiskt höga 511 punkter, främst på grund av frågetecknen kring banksektorn. Det blev marginella skillnader i dag då riskpremien stannade på 509.
För att strö salt i såren uppgav massmedia i dag att en direktör i Bankia kan komma att få ett avgångsvederlag på 14 miljoner euro. Det kommer mitt i en debatt om att utkräva eventuellt ansvar för bankens ekonomiska kris hos ledningen. En domare har till yttermera visso tagit upp en anmälan om misstänkt försummelse riktad mot Bankias förre ordförande Rodrigo Rato och kontrollorganet Banco de España.
I dag meddelade samtidigt chefen för Banco de España (riskbankschefen) Fernández Ordóñez, som är en av de utpekade i anmälan, att han avgår från sin post en månad tidigare än planerat. Han uppger att han gör det för att underlätta övergången till en ny riksbankschef, då viktiga beslut ska tas från mitten av juni och som den nya chefen då får ansvar för att verkställa.