De internationella finansmarknadernas misstro mot den spanska ekonomin nådde nya höjder i dag.

Den så kallade riskpremien (räntegapet till Tyskland) steg till rekordhöga 550 punkter. Det betyder att ränta för upplåning för att främst förlänga utgående lån hamnade på 6,94 %. Det är farligt nära den psykologiska gränsen på sju procent. Det är den som tidigare har inneburit interventioner för EU-länderna Grekland, Irland och Portugal.
Den svarta dagen förklaras främst med att kreditvärderingsinstitutet Moody’s igår sänkte Spanien betyg tre nivåer till Baa3. Det är precis över klassificeringen som ”skräpobligationer”. Skälet är den gångna helgens räddningsaktion med löfte om lån upp till 100 miljarder euro för att sanera krisbanker. Oklarheterna i detaljerna och villkoren för det här nödlånet spär ytterligare på osäkerheten.
Oron för utgången av valet i Grekland på söndag är enligt många huvudskälet till att turbulensen är så stor på marknaderna. Valresultatet kan leda till att landet lämnar euron, med de problem det medför för övriga euroländer. Valet bör dock ha det positiva med sig, oavsett valutgång, att framtiden klarnar och att osäkerheten och turbulensen därmed minskar.