Finansminister Elena Salgado meddelade idag att förmögenhetsskatten återinförs tillfälligt under 2011 och 2012.

Regeringen tar beslutet på sitt ordinarie sammanträde i morgon. Salgado förklarade att skatten kommer att gälla dem som har en förmögenhet på 700 000 euro och mer. Den bedöms omfatta 160 000 skattebetalare i Spanien och ge en ökad skatteintäkt på drygt en miljard euro. Skälet som anges för att återinför skatten är att tillfälligt öka de offentliga intäkterna och minska underskotten i dessa kristider.