Det hettade till rejält i parlamentet i dag när förslagen till ändringar i budgeten för 2012 debatterades.

Det var främst oppositionsledaren Alfredo Perez Rublacaba som kritiserade regeringen. Budgeten försvarades av skatteminister Cristóbal Montoro som även kom med information om den ekonomiska utvecklingen under första kvartalet. Montoro sa att budgetunderskottet under kvartalet stannade vid 0,83 % av BNP och ligger i linje med målet på ett underskott på 5,3 %.
Rubalcaba attackerade nedskärningarna inom sjukvård och utbildning och sa att regeringen använder krisen för att montera ned välfärdssystemet. Han kritiserade särskilt höjningen av kostnaderna för mediciner som drabbar pensionärerna. Han var även kritisk mot att regeringen nu tar bort rätten till sjukvård för papperslösa invandrare i Spanien.
Montoro riktade en känga mot Rubalcabas socialistparti och förklarade att nedskärningarna är nödvändiga för att få ordning på det usla ekonomiska läge som man fick ta över efter Zapateroregeringen. Han hävdade att målet för underskottet måste uppnås för att vinna tillbaka förtroendet för Spaniens ekonomi. Det är främst de autonoma regionerna som nu tvingas till hårda sparpaket för att klara målet.