Den spanska regeringen har kommit med flera besked om reformer på det ekonomiska området den här veckan.

Finansminister Luis de Guindos deltog i den ordinarie presskonferensen efter regeringssammanträdet i dag fredag.
 Tillsammans med vice premiärminister Soraya Sáenz de Santamaría förklarade han att bankerna måste öka sitt egna kapital med 50 miljarder euro före årsskiftet. Det görs för att säkra den risk som bankerna löper i värderingen av inlösta fastigheter som i boksluten värderas över marknadsvärdet.
Syftet är enligt finansministern att skapa förutsättningar för att bankerna ska kunna börja öka utlåningen igen, vilket är ett av de stora problemen för att kunna få fart på ekonomin.
Det enda undantaget är banker som genomgår fusioner. De får två år på sig att öka kapitalet under förutsättning att en plan för det hela presenteras senast den 30 maj. Det torde även vara ett sätt att snabba på processen med fusioner för en effektivisering inom banksektorn i Spanien.
Det meddelades även att de banker som har fått statligt stöd inte får betala ut löner till ledningen överstigande 600 000 euro/år. Det berör i nuläget bankerna BFA-Bankia, Banca Cívica, BMN och Caja España. Det kan här nämnas att den före detta finansministern Rodrigo Rato tjänar 2,34 miljoner euro om året som styrelseordförande i banken BFA-Bankia.
Regeringen öppnar även krediter till de autonoma regionerna på upp till 15 miljarder euro. Det är flera regioner som har stora likviditetsproblem. Krediterna ska gå till att betala leverantörsskulder – något som har slagit ut, och riskerar att slå ut, flera små- och medelstora företag som annars kan ha haft en ekonomiskt lönsam verksamhet.