Svart fredag för spansk ekonomi

Det blev ännu en svart dag för Spanien på finansmarknaderna på fredagen.

Förtroendet för den spanska ekonomin har inte ökat trots det senaste åtstramningspaketet med bland annat momshöjning den 1 september och sänkta löner för offentliganställda. Den s.k. riskpremien, räntegapet till Tyskland för upplåning, har ökat sedan paketet presenterades och var i dag upp på 612 punkter. Det innebär en på sikt ohållbar ränta på 7,26 % när nya lån ska tas (främst för att täcka gamla som löper ut) för att finansiera statsskulden.
Börsen drabbades samtidigt av ett ras på fredagen då Ibex-indexet föll med 5,82 %. Börsen har backat med 6,25 % på en vecka och 27 % sedan årsskiftet. Den är nu nere igen på nivåer från 2010. I stort sett alla aktier föll på börsen, men bankerna var särskilt utsatta.
Huvudförklaringen anses främst vara oklara besked som genererar osäkerhet och misstroende. Det har även kommit nya rapporter om att den spanska ekonomin kommer att fortsätta i recession även 2013. Valenciaregionen var även i dag den första att begära finansiellt stöd från staten, och fler regioner väntas följa. Trots att EU:s nödlån till stöd för en sanering av banksektorn nu har godkänts av Tyskland och Finland, som har varit bland de mest tveksamma, så är osäkerheten kring sektorns framtid fortfarande mycket stor.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st