Andalusien begär ekonomisk hjälp

Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Andalusien gör regionerna Katalonien, Valencia- och Murciaregionen sällskap och begär hjälp från den statliga fonden för autonomiernas likviditet (FLA).

Det är den sluts som kan dras av ett uttalande av regionalrådet med ansvar för ekonomin. Carmen Martínez Aguayo. Hon sa att så länge finansmarknaderna är stängda kommer man att vända sig till de existerande mekanismerna för att få lån till rimliga kostnader.
Fonden sjösätts dock inte förrän tidigast i slutet av oktober. Det är därför inte helt klart vad regionerna som begär hjälp får för krav ställda på sig. Helt klart är att man binder sig att uppfylla de uppsatta gränserna i budgetunderskotten. Det betyder i sin tur att budgeten för 2013 kommer att bli än mer restriktiv med nya åtstramningar, exakt vilka går det dock bara att gissa kring i nuläget.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st