Inget beslut om räddning från EU

Premiärminister Mariano Rajoy framträdde i dag inför massmedia efter fredagens ordinarie regeringssammanträde.

Det var det första framträdandet sedan den 10 juni, då för att förklara räddningen av banksektorn med EU:s hjälp. Rajoy har fått en hel del kritik för de få framträdandena i den här ekonomiskt mycket turbulenta tiden för Spanien. Han försvarar sig dock med att hans huvuduppgift är att arbeta för Spaniens bästa, inte att synas på bild i tidningarna.
Rajoy sa bland annat att man inte tagit något beslut om att begära hjälp från EU:s räddningsfond. Chefen för EU:s centralbank Draghi sa igår att man inte kommer att köpa skuldpapper förrän Spanien begär hjälp från fonden. På frågan om nya åtstramningar kommer att påverka pensionerna, sa Rajoy att regeringen inte har några sådana planer samt att det är det sista i budgeten som man ämnar röra.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st