Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Algblomningen fortsätter att ställa till med problem för fisket av skaldjur längs Costa del Sol.

De fortsatta kontrollerna har nu lett till att alla de nio områdena längs Málagaprovinsens kust har stängts för den här typen av fiske. Det är giftet PSP som algerna utsöndrar och som tas upp av skaldjuren som är orsaken. Prover fortsätter att tas dagligen och det krävs två provsvar som är negativa med 48 timmars mellanrum för att förbudet ska kunna lyftas. Det faktum att hela kusten stängts för skaldjursfiske gör dock att fiskarna har möjlighet att ansöka om viss ersättning för inkomstbortfallet.