Sänkt fart på kustvägen

Hastighetsbegränsningen på den olycksdrabbade kustvägen har sänkts till 80 km/h.

Det hela har gjorts på väg A-7 från Fuengirola och västerut utan att varken trafikmyndigheten DGT eller kommunikationsministeriet har gått ut med någon kommuniké. Källor inom de två instanserna uppger dock att motivet för sänkningen från 100 km/h till 80 km/h är att försöka få ned antalet allvarliga olyckor på den hårt trafikerade vägen där påfarter utan accelerationssträcka är legio.