Krav på järnvägsprojekt

Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
De första officiella kraven på en ändring av beslutet om den framtida järnvägskorridoren har nu formulerats.

Provinsmyndigheten, Málagas kommun, handelskammaren och företagarföreningen har undertecknat ett upprop i ärendet. De påpekar att det vore ett allvarligt misstag att lämna hela Medelhavskusten mellan Almería och Algeciras utanför projektet.
Det är ett område med hög invånartäthet och många företag som riskerar att hamna i bakvattnet om järnvägen inte anläggs även längs kusten. De gör jämförelser med motorvägsbyggena på 80- och 90-talet, då inlandsförbindelsen prioriterades, vilket ledde till att Málaga och Almería ännu i dag inte har motorväg på hela sträckan.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st