Turismen räddar liten tillväxt

Málagaprovinsen klarar sig något bättre än Andalusien som helhet i fråga om ekonomisk tillväxt.

Ekonomerna på exempelvis sparbanken Unicaja har liksom dem på andra institutioner tvingats skruva ned prognoserna för BNP-tillväxt i år och nästa år. Det är främst den avtagande tillväxten världsekonomin som slår även mot Andalusien.
I år klarar sig dock Málaga med en BNP-tillväxt med knappt 1 % medan den för hela regionen stannar på 0.5 %. Nästa år hoppas man på en tillväxt 1,2 %, en siffra som är lägre än de tidigare prognoserna och för låg för att man ska våga tro på att arbetstillfällen ska börja skapas.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st