Nya skatter m.m. som trätt i kraft under 2012 i Spanien

Ha öppet när man vill (stimulera handeln)

I turistområden fria öppettider (söndagsöppet)
Rea när som helst (tidigare 2 ggr per år)

Halverad reavinstskatt på fastighetsförsäljningar.

Fastighet som köps 12 maj – 31 dec 2012 reavinstbeskattas med 50 %

Halverad fastighetsmoms

Ny fastighet som köps 2012 beläggs med 4 % moms

Momshöjning 1 september 2012

18 % moms blir 21 %, 8 % moms blir 10 %, 4 % oförändrat
Skolmaterial ändras från 4 % till 21 %
Golf, bio, konsert, frisör, glasögon, diskotek, festvåning, utställningar, begravningar, tjänster i samband med sport, teater ändras från 8 till 21 %

Källskatt enskild firma 1 september 2012

Profesionales ändrar källskatteavdraget från 15 % till 21 %
Under verksamhetens tre första år ändras från 7 % till 9 %

Förmögenhetsskatt

Gäller 31 dec 2011 och 2012
Fribelopp permanentbostad 300.000 €, övrigt 700.000 €
Särbeskattning
All förmögenhet i hela världen läggs samman

Maxbelopp för kontantbetalningar

Minst en part är näringsidkare
Maxbelopp att betala kontant 2.500€ per ändamål (ej per tillfälle)
Maxbelopp om betalaren är ej resident 15.000 € (turister som tex skall betala hotell)
Straff bägge får betala 25 % i straffavgift

Utländska kontrolluppgifter

Spanska skatteverket har full kontroll över EU kontrolluppgifter sedan 2007
Avstämning mot lämnade deklarationer pågår
Avser inkomster, pensioner, fastigheter etc

Utländska konton

Ej deklarerade utländska konton bestraffas med min 10.000€ vid upptäckt

 
Skatteamnestin

Senast den 30 november 2012 kan svarta tillgångar göras vita genom att betala 10 % av värdet till spanska skatteverket
Alternativt ändra förmögenhets- och inkomstdeklaration 2008 till dags dato.
Vid upptäckt från 2013 kan hela värdet betraktas som inkomst

Uthyrning av bostad

Elverken skickar kontrolluppgift avseende elförbrukning till skatteverket
Ej resident beskattas med 24,75% av vinsten på uthyrningen
Resident ägare skattar för vinsten i den ordinarie deklarationen.
Om uthyrning sker avseende permanent boende skall 40 % av inkomsten deklareras.
Om uthyrning sker till någon som är under 30 år och avser permanent boende är inkomsten skattefri

EUhandel

Krångligt att få tillstånd till EUhandel avseende moms

Uppsägningslön

Om verksamheten går med förlust sänks uppsägningslönen till den anställde om denne sägs upp.