Minskad budget i Estepona

Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Kommunfullmäktige i Estepona godkände i dag budgeten för nästa år.

Omslutningen minskar med drygt tre miljoner euro till 103,9. Det är en anpassning till de sjunkande intäkterna som har lett till budgetunderskott de senaste åren, något som ytterligare tynger den hårt ansträngda kommunala ekonomin. Besparingarna görs främst inom personal som minskar med sex miljoner euro nästa år. Man godkände även en ny produktivitetsplan för brandkåren och lokalpolisen som man räknar med ska göra att tvister om extra löneersättning för förbättrad produktivitet från tidigare år ska kunna lösas, och att de kan utbetalas.