Finansminister Luis de Guindos presenterade i dag en del av detaljerna i räddningspaketet till bankerna.

Det handlar om skapandet av en ny juridisk person dit bankernas övervärderade fastighetsbestånd och osäkra fastighetskrediter ska föras – en så kallad ”Bad Bank” (”banco malo”). Det gör att de osäkra tillgångarna och fordringarna som har sänkt förtroende för bankerna lyfts ut ur balansräkningar. Det ska sanera banksektorn, och tanken är att det i sin tur ska öka möjligheterna för att bankerna att i högre grad börjar ge framför allt företag krediter på nytt.
Den nyskapade ”Bad Bank” planeras stå klar att börja arbete i december månad. En begränsning har satts till att fastigheterna ska vara värda minst 100 000 euro eller att den osäkra fordringen vara över 250 000 euro. Enheten ska sedan administrera försäljningen av det överförda fastighetsbeståndet under en 15-årsperiod.
Finansminister De Guindos förklarade  även att man räknar med att den privata sektorn ska stå för mer än 50 % av ägandet i den nya enheten. Det EU-stöd till banksektorn på upp till 100 miljarder euro kommer även att utnyttjas och kanaliseras genom bankräddningsfonden FROB. Aktiekapitalet i den nya ”Bad Bank” ska uppgå till 10 % av värdet av tillgångarna.