Skärpta straff väntar

Justitieminister Alberto Ruíz-Gallardón presenterade i dag förslaget till ändringar i strafflagen.

De betyder rent generellt att straffen skärps på flera områden. Det som har fått mest uppmärksamhet är att man inför ett fängelsestraff vid särskilt svåra brott som inte är tidsbestämt. Straffet ska i stället tas upp till revidering efter mellan 25 och 30 år.
Det här straffet ska kunna appliceras på terrorister som har dödat, vid mord på högt uppsatta personer, folkmord och svåra mord. I det senare inkluderas mord på personer under 16 år eller särskilt sårbara personer, mord efter sexbrott och massmord, även dem begångna mellan ligor.
Reformen omfattar även straffskärpningar bland annat för olaga frihetsberövning, stöld och rån, vid upprepade brott och skogsbränder. Den inför även en möjlighet att sätta en dömd under övervakning efter avtjänat straff om domstolen anser att risk för ny brottslighet föreligger. Man tar även bort villkorlig frigivning och ersätter den med en paus i straffet. Det betyder att tiden i frihet inte avräknas från straffet vid ny brottslighet under den perioden.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st