Ett besked från Europeiska centralbanken gav den spanska börsen en rejäl skjuts i dag.

Den steg med närmare fem procent samtidigt som räntegapet till Tyskland sjönk med 50 punkter till 447. Det var bankens ordförande Mario Draghi som meddelade att man kan börja köpa spanska och italienska statsobligationer. Det kräver dock att länderna officiellt kräver hjälp under strikta villkor i en begränsad intervention.
Det här beskedet kom samtidigt som Tysklands förbundskansler Angela Merkel gjorde ett uppmärksammat besök i Madrid. Hon hade där överläggningar med premiärminister Mariano Rajoy. Ingen av dem ville dock kommentera Draghis uttalande med ursäkten att de inte kände till detaljerna. Rajoy sa dock att Spanien inte har några omedelbara planer på att begära en intervention och att det kan dröja veckor och månader.
Inför pressen lovordade Merkel den spanska regeringen insatser för att få ned budgetunderskottet. På frågan om Tyskland kräver ytterligare åtstramningar, sa hon att så inte var fallet så länge de åtaganden Spanien har gjort följs.
Det har den senaste tiden spekulerats i att pensionerna skulle drabbas av nya åtstramningar. Rajoy förnekade att man har några planer på att röra dem, då det rör sig om en av de svagaste grupperna i samhället som liksom alla andra får dra ett lass efter momshöjningen den 1 september.