Det emotsedda förhöret av prinsessan Cristina flyttas fram till den 8 februari

Det är det datum som undersökningsdomare José Castro har satt efter prinsessans beslut att inte på nytt överklaga kallelsen till förhör. Hennes försvarsadvokat Miquel Roca begärde därefter att förhöret skulle flyttas fram för att inte dra ut på den, som han sa, ”för henne olustiga och orättvisa processen”. Roca poängterade dock att försvaret är ”fullständigt och bestämt oenigt” med de argument domaren lagt fram för förhöret.

Det anses allmänt att kungahuset har påverkat beslutet att inte överklaga. De har av allt att döma gjort bedömningen att det skulle göra större skada att inte låta prinsessan förhöras. Prinsessan reste till Madrid i fredags då överläggningar med advokater hölls på kungafamiljens residens Zarzuela. Opinionsläget för kungahuset är inte det bästa efter en rad skandaler. Det är något som troligtvis även har vägts in i beslutet.

Domare Castro svarade i dag att den 8 februari är det första möjliga datumet på grund av andra åtaganden och för de säkerhetsåtgärder som måste vidtas. Castro passade även på att ge en känga åt prinsessans försvarsadvokater. De har talat om att prinsessan nu går med på att förhöras frivilligt. Domaren påpekade att hon är kallad och skyldig att komma till förhör så länge inget annat beslut har fattats.