Prinsessan Cristina riskera på nytt att förhöras som misstänkt i härvan som hennes make Iñaki Urdangarín är indragen i.

Undersökningsdomare José Castro kallade henne på nytt till förhör den 8 mars. Castro gjorde detsamma den gångna våren, men då avslog domstolen i Palma de Mallorca då man ansåg att grunder för förhör saknades. De sa dock att det kan ändras om nya uppgifter framkommer. Domaren anser att nu att så är fallet i sitt 227 sidor långa beslut.

Det är dock långt ifrån säkert att förhöret blir av i mars. Varken åklagarmyndigheten eller skattemyndigheten anser att det finns skäl att misstänkta brottslighet från prinsessans sida. Det förutsätts därför att beslutet kommer att överklagas på nytt av försvaret. Det höjs dock många röster för att det vore bättre för kungahusets rykte att prinsessan går med på att förhöras.

Domare Castro har efter det förra bakslaget lagt ned ett omfattande arbete för att motivera vikten av att kalla prinsessan till förhör. Han anser det osannolikt att hon var omedveten om de oegentligheter som förekom. Det handlar främst om bildandet av bolaget Aizoon som ägdes till 50 % av prinsessan Cristina och 50 % av hennes make.

Domaren anser att bolaget utnyttjades för att undgå skatt, då det saknade trovärdig verksamhet. Paret lät bolaget betala privata utgifter som resor, renoveringar av bostaden etc. Domare Castro finner det osannolikt att prinsessan inte var informerad och därmed införstådd.