Och Bárcenas anmäler Partido Popular på nytt

Den före detta kassören i Partido Popular, Luis Bárcenas, har samtidigt gjort en tredje anmälan mot sin gamla arbetsgivare.

Den senaste anmälan lämnades in på tisdagen till arbetsstyrelsen. I anmälan hävdar Bárcenas att han har utsatts för trakasserier på arbetsplatsen. Det görs för att ansvariga inom partiet i förra veckan städade ur hans ”kontor” på partihögkvarteret i Madrid och då beslagtog privat material som inte har med hans tidigare funktioner inom partiet.
Ärendet överlämnades i dag till arbetsinspektionen. De har till i morgon torsdag kallat partiets representanter för att ge sin version av händelserna. Partido Popular hävdar att Bárcenas inte har haft något kontor på partihögkvarteret, utan bara har haft en del tillhörigheter kvar i lokalerna.
Bárcenas har tidigare anmält partiet för otillbörligt avsked samt partiets advokat för stöld av två datorer samt andra tillhörigheter. Anmälningarna samt beskedet att Bárcenas nu anmält sig som arbetslös tolkas som att han gör gällande att han var anställd av partiet fram till i januari i år. Partiet hävdar att han avskedades för flera år sedan och att de fortsatta löneutbetalningarna på belopp överstigande dem partiledaren Rajoy erhållit beror på att avgångsvederlaget betalats ut månadsvis i stället för i en klumpsumma.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st