Positiva siffror på bostadsmarknaden

Mycket tyder på att raset i bostadsförsäljningen bryts i Málagaprovinsen 2013.

Siffrorna för december saknas fortfarande, men under de 11 första månaderna ökade antalet bostadsaffärer med 5,2 % (860 fler affärer). Det skulle i så fall vara första gången på fem år som antalet köpta bostäder inte minskar jämfört med föregående år.

Det var tidigare under året som förbättringen var påtagligast. Faktum är att siffrorna för november visar på en minskning på nytt – det såldes 1 370 bostäder vilket är 7,2 % färre än under november 2012.

De positiva siffrorna i Málagaprovinsen kontrasterar med dem i regionen Andalusien och hela Spanien. Där har raset i bostadsköpen fortsatt även under 2013.

Försiktiga experter varnar för att dra för stora växlar på siffrorna. De utgår nu från en mycket låg nivå och ökningen anses marginell. Om den positiva utvecklingen förstärks kommer dock 2013 att gå till historien som året då botten nåddes i antalet köpta bostäder i Málagaprovinsen. Noterbart är även att statistiken enbart rör antalet affärer och inte tar upp de alltid lika intressanta priserna på bostadsmarknaden.