Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Skogsbranden förra helgen får Mijas kommun att börja agera.

Man inleder en utredning som inom ett halvår förväntas ska komma med förslag på skärpta förordningar för användandet av eld i skog och mark.
Det talas om ett totalförbud året runt mot att göra upp eld och röka i områden av särskilt naturvärde. Det nämns även att göra upp för grillning eld på privat mark som saknar tillstånd att bebyggas ska kräva uttryckligt tillstånd från kommunen.
Privata markägare lär även åläggas att hålla rent på sina ägor från torra buskar, träd och växter som kan få den här typen av bränder att sprida sig snabbt. Kommunen ska även se över bebyggelse i form av murar, portaler och annat som har gjort landsbygdsvägar så smala att brandkårens fordon får problem att komma fram.