Olaglig eldning bakom jättebranden

Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Utredarna vid Junta de Andalucías skogsbrandsenhet Infoca har avslutat sin rapport om den stora skogsbranden på Costa del Sol.

Det var den 30 augusti som branden utbröt och spred sig snabbt i den hårda vinden. Den drog fram över ett 8 225 hektar stort område och blev den värsta branden i området på många år.
Utredarna fastslår att branden startade på grund av oaktsamhet från en eller flera personer sida. Man har funnit rester av att trädrester och buskar eldats på en lantegendom vid foten av berget Alaminos. Det troliga är att man lämnat platsen utan att släcka glöd ordentligt och när vinden tilltog flammade eld upp på nytt. Det rör sig om ett brott då totalt eldningsförbud rådde i området.
Elden spred sig snabbt både norrut Alaminos och västerut mot Barranco Blanco. De meteorologiska omständigheterna var sämsta tänkbara med temperatur på drygt 37 grader, låg luftfuktighet på 18 % och vindar på uppåt 34 km/h.
Rapporten har överlämnats dels till chefåklagaren vid provinsdomstolen i Málaga liksom Seprona, Guardia Civils enhet för miljöbrott.