Mijas riskerar ras i invånarantal

Mijas kommun riskerar att få invånarantalet sänkt med 14 000 personer från årsskiftet.

Det är det statistiska institutets (INE) metoder för beräkning av antalet utlänningar i kommuner som ligger det hela. Om inga förändringar har gjorts i uppgifterna i kommunens mantalslängd under fem år, betraktar INE det som att utlänningarna inte längre bor kvar. Mijas är den kommun på Costa del Sol som har störst andel utlänningar med invånare från mer än 120 olika länder.
Det här har stor betydelse för kommunens ekonomi, men kan även drabba de utländska invånarna. Kommunerna får omkring 150 euro i bidrag från staten och den autonoma regionen per invånare. Det för att upprätthålla samhällsservice av olika slag. Det är det som ligger bakom kommunernas önskan att alla utlänningar ska skriva in sig i kommunen (empadronamiento). De som är inskrivna i Mijas får fördelar som rabatt på fastighetsskatten (IBI), på kulturevenemang, resor med mera.
Kommunen kommer därför att inleda en kampanj under hösten för att få utlänningarna att uppdatera sina uppgifter i registret. Det kan göras på kommunhuset i Mijas Pueblo samt på kommundelskontoren (tenencia municipal) i Las Lagunas och La Cala.