Skatteminister Cristóbal Montoro lämnade i dag in budgeten för nästa år som ska antas av parlamentet.

Journalisterna tog genast tag i siffrorna för att nagelfara dem på olika områden. I lokalpressen i Málaga noteras särskilt att investeringarna i provinsen faller med 35 % eller dryg 100 miljoner euro jämfört med innevarande år. Den stora minskningen beror främst på att det inte planeras att startas några nya stora projekt under 2014.
De totalt 188,5 miljoner euro som går till Málagaprovinsen fördelas över ett större antal projekt. Bland de högre siffrorna finner vi 13,2 miljoner till vattenrening, där bland annat det efterlängtade reningsverket i Nerja äntligen ska börja byggas.
Där finns även 4,8 miljoner euro till den södra infarten till flygplatsen, 1,3 miljoner till insatser längs stränderna, 696 000 euro till det nya fängelset i Archidona som inte har öppnat främst på grund av avsaknad av pengar till personal, samt 550 000 euro till konst- och arkeologiska museet i Málaga.
Oppositionen pekar på att minskningen i Málagaprovinsen ligger en god bit över genomsnittet för landet och menar att de minskade investeringarna är ett tecken på att regeringen inte satsar på provinsen. Regeringspartiet Partido Popular poängterar för sin del att de viktiga delarna i nästa års budget inte är investeringarna, utan de pengar som avsätts till sociala insatser.
Vad gäller budgeten som helhet noteras att staten trots ett hårt åtstramningsprogram måste låna upp 243 888 miljoner euro nästa år. Det gör att statsskulden kommer att uppgå till närmare 100 % av BNP vid slutet av 2014. Avbetalningarna på statsskulden kommer att stiga med 17,7 % jämfört med i år. Pensionärerna får en höjning av pensionen med 0,25 % – den minsta tillåtna enligt det nuvarande systemet.