Bostadsmarknaden fortsätter att gå på tomgång.

Näringsministeriets statistik för andra kvartalet i år visar dock att Málagaprovinsen klarade sig något bättre än resten av Andalusien och Spanien som helhet. I provinsen registrerades det 4 594 försäljningar, en ökning med 0,9 % jämfört med samma kvartal 2011. I Andalusien minskade antalet försäljningar samtidigt med 8,3 % och i hela Spanien 11,5 %. I samtliga områden ökade dock antalet försäljningar jämfört med första kvartalet.
Det förväntas en liten förbättring under andra halvåret i år, men mest beroende på skatteförändringar. Från och med årsskiftet försvinner nämligen avdragen för bostadsköp i inkomstdeklarationen. Samtidigt höjs den s.k. superreducerade momsen för köp av nybyggda lägenheter från 4 % till 10 %.