Kampen mot vandalism skärps

Regeringen gör lagändringar för att skärpa straffen vid vandalism.

Inrikesminister Jorge Fernández Díaz sa i dag att man kommer att föreslå att uppmaning till vandalism och bråk ska brottsrubriceras som medlemskap i kriminell organisation. Exempel på vandalism är den vi såg i Barcelona vid demonstrationerna i samband med generalstrejken den 29 mars. Uppmaning till sådana aktioner via Internet och sociala nätverk ska omfattas av den nya lagtexten. Det torde bli mer debatt kring förslaget att brottsgraden även skärps vid, stort passivt motstånd mot myndighetspersoner.