Mijas kommun har antagit en ny förordning gällande reklamskyltar.

Målsättningen är att få bort den övervägande majoriteten av de omkring 800 oreglerade reklamskyltar som finns i kommunen. Det ska samtidigt ge kommunen intäkter på runt 150 000 euro om året för de 80 till 120 skyltar som sedan tillåts.
Huvuddelen av de olagliga skyltarna sitter längs huvudvägarna, främst kustvägen A-7. Man har slutit ett avtal med företaget Galantis som ska administrera enhetligt utformade och godkända skyltar. Företaget ska även plocka bort de skyltar som markägarna själva inte tar bort efter avisering. I avtalet har kommun skrivit in att företaget ska anställa personal boende i Mijas för arbetena.
Markägare får en månad på sig efter avisering att ta bort oreglerade skyltar. Om det inte görs, plockas de bort genom företaget Galantis. Kostnaderna för de arbetena faller dock på markägarna.