Regeringen antog på sitt ordinarie sammanträde i dag budgeten för 2012.

Den innebär den största budgetnedskärningen i modern till i Spanien med 27,3 miljarder euro lägre omslutning. Allt i ett försök att uppfylla kraven från EU (och finansmarknaderna) om att få ned underskottet till 5,3 % av BNP.
Det görs nedskärningar av ”osthyvelprincipen” på i princip samtliga ministerier. Man behåller dock vissa satsningar på dem sämst ställda i samhället.
Den stora överraskningen var att man inför en variant av en amnesti för ”svarta pengar”. Det i syfte att minska den stora svarta sektorn i den spanska ekonomin. Det görs för att de här pengarna ska inlemmas i den lagliga ekonomin och därmed kunna beskattas i framtiden. Rent praktiskt innebär det att 10 % betalas i skatt på de här pengarna mot att man undgår framtid avgifter och skatteutredningar. Regeringen räknar även med att få in mer skattemedel via företagsskatten genom att ta bort vissa avdragsmöjligheter.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st