Rekordstor budgetnedskärkning

Regeringen antog på sitt ordinarie sammanträde i dag budgeten för 2012.

Den innebär den största budgetnedskärningen i modern till i Spanien med 27,3 miljarder euro lägre omslutning. Allt i ett försök att uppfylla kraven från EU (och finansmarknaderna) om att få ned underskottet till 5,3 % av BNP.
Det görs nedskärningar av ”osthyvelprincipen” på i princip samtliga ministerier. Man behåller dock vissa satsningar på dem sämst ställda i samhället.
Den stora överraskningen var att man inför en variant av en amnesti för ”svarta pengar”. Det i syfte att minska den stora svarta sektorn i den spanska ekonomin. Det görs för att de här pengarna ska inlemmas i den lagliga ekonomin och därmed kunna beskattas i framtiden. Rent praktiskt innebär det att 10 % betalas i skatt på de här pengarna mot att man undgår framtid avgifter och skatteutredningar. Regeringen räknar även med att få in mer skattemedel via företagsskatten genom att ta bort vissa avdragsmöjligheter.