Fortsatt satsning på konsten

Málagas kommun har tecknat ett avtal med Ryska museet i Sankt Petersburg om en filial i Málaga. Avtalet löper över tio år och innebär att hundratal av de konstverk som museet har i sina samlingar kommer att ställas ut i Málaga. Ryska museet har den största samlingen rysk konst i Sankt Petersburg.

Filialen kommer att inrättas i den gamla tobaksfabriken (Tabacalera) i Málaga, där den får ett 2 300 kvadratmeter stor utställningsutrymme. Byggnaden omvandlades till kulturlokaler för mer än 25 miljoner euro för Art Natura. Det var ett projekt som gick i graven 2012.

I lokalerna är nu bilmuseet inrättat. Det kommer att få ge plats för det nya konstmuseet, men det är oklart om det kan utnyttja andra delar av Tabacalera. Planerna är att öppna det nya konstmuseet första kvartalet 2015.

Det är främst verk av ryska konstnärer som Natalia Gontjarova, Alexander Rodtjenko, Vasilij Kandinskij, Kazemir Malevitj som kommer att kunna beskådas i Málaga, men även verk av exempelvis Marc Chagall.