Rivning av illegal bostad stoppad

En domare i Málaga har i ett unikt beslut stoppat rivningen av ett hus tills vidare. Ärendet gäller ett hus byggt på lantbruksmark i Alcaucín i Axarquíaområdets inland. Det bygglov som kommunen hade utfärdat ogiltigförklarades år 2000 efter ett överklagande från Junta de Andalucía.

Domaren vid förvaltningsdomstolen motiverar beslutet med att huset kan komma att regleras i enlighet med en förordning som Junta de Andalucía antog 2012 gällande existerande byggnader på ej byggbar mark i Andalusien.

Det är det första utslaget i sitt slag och, även om det fortfarande kan överklagas, öppnar det dörren för en mängd liknande ärenden. Det är det verkligt intressant med fallet. Det bedöms att det bara i Axarquíaområdet finns mer än 100 hus byggda med kommunala tillstånd som sedan har annullerats. Det här fallet i Alcaucín kommer därför nu att följas med stort intresse.