Förenkling av anställningskontrakt

,
De första uppgifterna har nu lämnats om den reform på arbetsmarknaden som regeringen förbereder.

Arbetsmarknads- och socialminister Fátima Báñez tillkännagav i parlamentet på torsdagen att antalet kontraktsvarianter minskas från 41 till 5. Det komplicerade systemet med stöd och premier vid anställning ska även samlas i en och samma lagtext.
Reformen har som syfte att förenkla och klargöra både för arbetsgivare och för arbetstagare. Målsättningen är även att det ska betyda att arbetsgivare vågar anställa personal tidigare och i högre grad.
De fem nya anställningsformerna föreslås bli: tillsvidare-, tidsbegränsad-, vikarie-, praktik- samt utbildnings- och lärlingsanställning. Samtal med arbetsmarknadens parter kommer att hållas innan förslaget läggs fram i parlamentet.