Det är främst de inre delarna av Málagaprovinsen som tros beröras, men stora regnmängder kan även fall på kort tid i kustområdet.

Meteorologerna har gått ut med varningen på grund av isolerad områden med lågtryck på hög höjd i kombination med varm fuktig luft på låg höjd. När den varma luften stiger kondenserar den då snabbt vilket ger kraftiga skyfall. Det är det fenomen som i Spanien populärt benämns ”gota fría” (kall droppe).
Fenomenet ger i allmänhet stora regnmängder lokalt, medan det kan komma knappt något regn alls på närliggande platser. Det är därför mycket svårt att säga exakt var skyfallen kommer.  ”Öarna” av lågtryck med kall luft kommer norrifrån och skyfall förväntas därför under onsdagen främst i provinsens inland för att under torsdagen lokalt falla över hela provinsen.
Det är som vanligt trafiken som förväntas beröras mest, men det är även risk för översvämningar lokalt. Situationen förväntas hänga kvar över fredagen för att avta på lördag.