Rekordhög arbetslöshet i Málagaprovinsen

Arbetslösheten nådde nya rekordnivåer i Málagaprovinsen under första kvartalet, trots vissa tecken på att en ekonomisk återhämtning är på gång. Det här visar siffrorna över den aktiva befolkningen som statistiska institutet (INE) tar fram. Det fanns totalt 285 800 (36,5 %) arbetslösa i provinsen i mars månad – en siffra som man aldrig tidigare har tvingats erfara. Arbetslösheten ökade med 3 300 personer jämfört med sista kvartalet ifjol och 3 100 jämfört med mars förra året.

Siffrorna för Málagaprovinsen kontrasterar även mot dem för hela Andalusien och landets som helhet där antalet arbetslösa minskade något. I Andalusien minskade arbetslösheten med 59 200 personer – det är den bästa siffran bland alla Spaniens regioner. Arbetslösheten i Andalusien ligger dock fortfarande över snittet för hela Spanien.

I hela landet minskade arbetslösheten med mer modesta 2 300 personer under första kvartalet. Det var 5 933 300 (25,9 %) arbetslösa i landet vid mars månads utgång. Det senaste året har antalet arbetslösa minskat med 345 000 – det är den största minskningen på årsbasis sedan första kvartalet 2005.

Nytt för de här senaste arbetslöshetssiffrorna från INE är att man har tagit hänsyn till den befolkningsminskning som har skett i Spanien de senaste åren, främst genom utvandring. Det gör att man trots en liten minskning i antalet arbetslösa får en ökning av andelen arbetslösa.