Bostadsförsäljningen fortsätter öka

Bostadsförsäljningen fortsatte att öka i Spanien under januari månad. Det visar de siffror som det statistiska institutet (INE) offentliggjorde på fredagen. Det genomfördes 33 416 bostadsaffärer, vilket är en ökning med 9,6 % jämfört med samma period förra året. Det är femte månaden i rad som aktiviteten på marknaden ökar.

Siffrorna är hämtade från de köp som har blivit registrerade i fastighetsregistren under månaden, och många härrör därför från tidigare månader. Det är dock densamma som vid tidigare perioder, och siffrorna är därför jämförbara.

Om man jämför siffrorna för januari jämfört med december ökade försäljningen med 28,5 %. Det är tvärtemot den lägsta ökningen de senaste fem åren. Här spelar förändrade skatteregler från årsskiftena tidigare år en avgörande roll. Det får därför antas att de extra goda siffrorna för januari i år till viss del beror på att köp inte har tidigarelagts i samma grad.

Det är köp av begagnade bostäder (ej nybyggda) som står för ökningen i januari. De ökade med hela 50,8 % (24 413 affärer) jämfört med samma månad förra året, medan köpen av nybyggda bostäder minskade med 37,1 % (9 003 affärer).

Andalusien är den största regionen i Spanien och hade även flesta affärer i absoluta tal (6 114), följt av de tillika folkrika Madridregionen, Katalonien och Valenciaregionen. De regioner som hade störst ökning var Kanarieöarna, La Rioja och Extremadura. Kanarieöarna och La Rioja ligger även i topp när det gäller antalet affärer per invånare.