Málagas tunnelbana närmar sig centrum

Arbetena med att bygga den sista fasen av tunnelbanan i Málaga har gått till ett konsortium bestående av företagen Acciona och Sando. Det meddelade regionalrådet María Jesús Serrano på tisdagen. Det är Junta de Andalucía som står som huvudman för tunnelbanebygget.

Den vinnande offerten uppgår till 26,6 miljoner euro med en byggtid på 28 månader. Det innebär att det hela ska stå klart i slutet av 2017 om inte något oförutsett inträffar, vilket tyvärr inte skulle vara alltför förvånande med tanke på tidigare delar i projektet. Den Europeiska investeringsbanken finansierar projektet och har godkänt affären.

Den här sista fasen omfattar sträckan från stationen Guadalmedina i höjd med El Corte Inglés, som håller på att byggas, fram till Alameda Principal. Arbetena ska påbörjas direkt efter påsk. Alameda är en av de viktigaste gatorna där i stort sett alla processioner passerar under påskveckan. Brödraskapen har fått beskedet att arbetena ska anpassas så att processionerna kan genomföras även nästa år.

Det var ursprungligen tänkt att tunnelbanan skulle nå fram till La Malagueta (området vid tjurfäktningsarenan), men det ekonomiska läget i och med krisen satte stopp för det. Det hela har sedan fördröjts av oenighet mellan Málagas kommun och Junta de Andalucía. De senare föreslog att låta tunnelbanan gå upp ovan jord sträckan fram till La Malagueta. Det förslaget förkastades av kommunen.

Kompromissen blev slutligen att bygga en tunnel, men bara fram till Alameda. Det är åtminstone relativt nära centrum och ska enligt kalkylerna kraftigt öka passagerarunderlaget och därmed den ekonomiska bärkraften för tunnelbanetrafiken.