Utlänningar köper allt fler bostäder

Utlänningar står för den kraftigaste ökningen av bostadsköpen i Málagaprovinsen. Siffrorna för 2014 offentliggjordes av näringsministeriet på torsdagen, och de visar att köpen har ökat med närmare 80 % på tre år. Det köptes 5 140 bostäder av utlänningar 2012 och förra året blev siffran 9 190 bostäder.

I provinsen såldes det totalt 23 929 bostäder förra året. Det betyder att utlänningarna låg bakom 38 % av köpen. Den övervägande majoriteten av de utländska köparna (8 010 av 9 190) var skrivna (residencia) i Spanien. De utlänningar som dominerar är i storleksordning; britter, skandinaver, fransoser, från Beneluxländerna, tyskar och ryssar.

Antalet spanska medborgare som köpte bostad i Málagaprovinsen förra året steg även med klart aktningsvärda 29 % – dock från en låg nivå jämfört med rekordåren. Det får de verksamma på marknaden att tro på att uppgången har inletts. Det befästs även av siffrorna för hela landet där köpen ökade med knappt 22 % under 2014.