Arbetslösheten fortsätter sjunka

Antalet arbetslösa minskade med 6 612 personer under juni i Málagaprovinsen. Det var fjärde månaden i rad som arbetslösheten minskade. Juni är normalt sett en bra sysselsättningsmånad, då turistnäringen går in i sommarens högsäsong. Det mest positiva är dock att det är den bästa junimånaden sedan 2011, och den bästa månaden i absoluta tal sedan oktober samma år.

De här arbetslöshetssiffrorna är hämtade från antalet anmälda arbetslösa på arbetsförmedlingarna. Det totala antalet i provinsen uppgår nu till 189 769 arbetslösa. Junisiffrorna innebär en minskning med 3,37 %.

Antalet betalande till socialförsäkringssystemet ökade med 5 309 under månaden. Det är 17 454 fler än för exakt ett år sedan och är ett tecken på att läget har blivit något bättre. Det här är en bättre siffra rörande sysselsättningen i ”vita jobb”, då antalet anmälda arbetslösa kan stiga och sjunka beroende på folk som avslutar studier, emigrerar etc.

Málagaprovinsen var den där arbetslösheten sjönk mest i hela landet efter storstäderna Madrid och Barcelona. I Andalusien stod provinsen för 45 % av arbetslöshetsminskningen under juni.