Allt fler flygresenärer

Turistsektorn på Costa del Sol fortsätter att visa mycket goda siffror, åtminstone i antalet besökare.

Det senaste exemplet är statistiken över flygpassagerare under november månad. Málagas flygplats hade nästan 12 % fler passagerare i år jämfört med samma månad förra året. Det var under november mer än 723 000 passagerare som reste till och/eller från flygplatsen.
Det avspeglar sig följdriktigt även i antalet starter och landningar på flygplatsen. Det gjorde totalt 6 416 stycken under månaden – en ökning med 13 % jämfört med november 2012.
Det är den internationella trafiken som står för ökningen, vilket bekräftar att Costa del Sol stärker ställningen på den europeiska marknaden. Antalet passagerare i utrikestrafiken ökade med 16,8 % under månaden. Det är de stora marknaderna Storbritannien och Tyskland som står för lejonparten, men trafiken till och från Skandinavien visar också förbättrade siffror.
Under årets elva första månader har antalet passagerare ökat med 2,3 %.  Det är mer än 12,2 miljoner flygresenärer som har utnyttjat Málagas flygplats hittills i år. Det betyder att man redan nu, med den ökning som alltid kommer i samband med jul- och nyårshelgerna, kan säga att siffran för hela året kommer att landa nära rekordsiffran 13,6 miljoner passagerare från 2007.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st