Inget datum för tunnelbanans invigning

Det finns ännu inget datum spikat för invigningen av tunnelbanan i Málaga. Det har sagts att det ska bli av i juli månad, men inget konkretare än i mitten av månaden har lämnats av de ansvariga. Tidningen Sur uppger att lördagen den 12 juli har kryssats i almanackan.

Det som återstår är att den regionala regeringen fattar ett beslut. Det bolag som ska driva tunnelbanan, Metro Málaga, vågar därför inte gå ut med ett datum trots att det bara är drygt två veckor till dess.

De tar det säkra före det osäkra för att inte ytterligare spä på misstron. Invigningen av tunnelbanan har nämligen aviserats flera gånger tidigare, men sedan skjutits på framtiden på grund av förseningar. Den skulle först tas i bruk 2009, sedan i november 2011, februari 2013 och senast i december.

Nu uppger dock så kallade väl underrättade källor att allt står klart. Bolaget är i slutfasen av provkörningarna med all personal. Nästa vecka kommer man att köra tunnelbanetågen enligt den planerade tidtabellen.

Datumet den 12 juli förklaras med att den regionala regeringens ordförande, Susana Díaz, inte har något annat inbokat i sin agenda den dagen. Hon ska förstås, liksom övriga lokala och regionala politiker, vara med i ”strålglansen” på invigningen.

Hela projektet står dock inte klart, då sista sträckan in till stationen vid El Corte Inglés inte är färdigbyggd. Det uppges nu att den här gemensamma sträckan på de två linjerna inte kommer att stå klar förrän 2016.

Sedan återstår även den omstridda mest centrala sträckan till i höjd med tjurfäktningsarenan. Här är man inte ens överens om utformningen, då Junta de Andalucía ville låta den gå ovan jord för att minska byggkostnaderna.