Bolånen ökar igen

Antalet nytecknade hypotekslån ökade förra året i Málagaprovinsen för första gången sedan 2007. Det framgår av de officiella siffrorna från statistiska institutet INE, som släpptes på tisdagen. Det görs dock en liten reservation för att siffrorna för december inte har inkommit, men om det inte blev ett tvärstopp (och inget tyder på det) så är ökningen säkerställd.

Under det gångna årets 11 första månader tecknades 8 627 bolån i provinsen. Det är 5,2 % flera än under samma period förra året. Det kontrasterar dessutom mot siffrorna för hela Spanien där antalet lån var i stort sett oförändrade – de minskade med marginella 0,18 %. I provinsen steg dessutom det genomsnittliga lånet till 108.760 euro – en ökning med 1 642 euro. Även det går mot tendensen i landet som helhet där genomsnittslånet fortsatte minska i värde.

November månad visar en kraftig ökning i antalet bolån – 48 % flera än under november 2013. I hela Spanien ökade antalet lån med 14,2 % under november. Förhoppningen är att det här är en trend som håller i sig de kommande månaderna. Det skulle innebära klara tecken på en vändning på den hårt ansatta bostadsmarknaden. Faktum kvarstår att det återstår mycket att ta igen efter sex år med fallande siffror. Det tecknades exempelvis fem gånger så många bolån i november 2007 som den senaste novembermånaden.